Wie is Zonnevrouw?

Ilia Neudecker traint sinds 1989 Shuri Ryu-karate en heeft ervaring met lesgeven aan beginners en gevorderden. Behalve het op de Oosterse traditie (Okinawa) gebaseerde karate traint en doceert zij ook zelfverdediging en Modern Arnis (stokvechten). Zonnevrouw Trainingen is haar eenvrouwsbedrijf. Daarin brengt zij haar kennis, ervaring en plezier met vechtkunst, en de toepassing ervan in het dagelijks leven, over op andere mensen.

Opleiding en ervaring in de vechtkunst

Ilia is in 1987 haar training in de vechtkunst begonnen met Wen-Do bij Djoeki Thomasz. Sinds 1989 traint zij Shuri Ryu-karate. Praktisch toepasbare zelfverdediging vormt een belangrijk onderdeel van deze karatestijl.

Zij heeft samen met Roek Vermeulen de dagelijkse leiding over Daidokan, de vrouwendojo in Leiden.

In 2016 behaalde Ilia de 3e dan Shuri Ryu karate bij Lydia Lang kyoshi en in 2015 de bruine band Modern Arnis bij Master of Tapi Tapi Gabriele Roloff, Modern Arnis.

Omdat het belangrijk is je steeds te blijven ontwikkelen werkt Ilia sinds 2020 aan een verdere professionalisering als instructeur zelfverdediging bij Juno Academy.

Beroep

Na een loopbaan als beleidsadviseur bij de Rijksoverheid (Ministerie van VROM, Infrastructuur en Milieu, OCW) startte Ilia in 2014 haar eigen adviesonderneming. Ilia volgde diverse beroepsgerichte cursussen en trainingen, onder andere: projectmatig werken, presentatietechnieken, vergadertechnieken, internationaal onderhandelen, feedback geven, introductie leidinggeven, coachend leiding geven en teamcoaching.